Navigating the Challenges of the Current Grain Season

The agricultural landscape in South Africa is facing unprecedented challenges as we move through the current grain season. Severe drought conditions, spurred by the El Niño phenomenon, have gripped the nation, leading to significant strain on summer grain production. The Crop Estimate Committee has published a significantly reduced crop estimate,...

neXgro se Prysbestuur: 'n Vennootskap vir Produsente se Sukses

Om 'n bemarkingsplan suksesvol te implementeer, is 'n vennoot nodig wat nie net oor kennis beskik nie, maar ook oor die nodige hulpmiddels en ondersteuning. neXgro bied juis dít aan produsente. Jou Bemarkingsplan en neXgro se Rol 'n Bemarkingsplan is noodsaaklik vir enige boerdery se welvaart. By neXgro, is ons...

Plantseisoen en Jou Sukses: Waarom Dit Krities Is Vir Jou Boerdery

In die wêreld van boerdery, is daar sekere tydperke en faktore wat 'n geweldige invloed op jou sukses kan hê. Een van die belangrikste is die plantseisoen. Hier is 'n kykie waarom. Plantseisoen: Die Kritiese Tydperk Plantseisoen bepaal nie net die opbrengspotensiaal van jou kommoditeite nie, maar ook teen watter...

Discover neXgro’s Turnkey SiloSolutions for Optimal Grain Storage

Customised Grain Storage Solutions Farmers Introducing neXgro’s Turnkey Silo Projects through My Silo. Whether you're after Grain, Soya, Canola, Sunflower or Maize storage solutions, we've got you covered. Build a new Silo on your Farm In fact, our Farm Silo’s are an epitome of efficiency. Our Storage bins ensure optimal...